Privacyverklaring

Feestfabriek Merchandise B.V. (hierna: FF Merchandise) respecteert de privacy van onze (potentiƫle) klanten, relaties, werknemers, sollicitanten en van al degenen die onze websites bezoeken.

FF Merchandise is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dat kader zijn wij aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

FF Merchandise neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan.

FF Merchandise houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees hier de complete privacyverklaring van de Feestfabriek groep (op naam van Alles Komt Goed B.V.), waar de Feestfabriek Alles Komt Goed B.V. en Feestfabriek Merchandise B.V. ook onderdeel van uitmaken.

Afbeelding